ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี
ตำแหน่ง :ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :